wypalenie zawodowe to nie choroba

Wypalenie zawodowe to nie choroba

Historia wypalenia zawodowego

W 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia wpisała wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11)  z datą wejścia w życie  1 stycznia 2022 roku. 

Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób to syndrom zawodowy, którego efektem jest przewlekły stres w miejscu pracy, z którym nie udało się skutecznie poradzić (QD85).

Burnout – wypalenie zawodowe nazywane jest również „zespołem wypalenia sił”.

Po raz pierwszy terminu „wypalenie zawodowe” użyto w 1974 r. w Stanach Zjednoczonych, badania syndromu prowadzili w tym czasie (osobno) psychiatra Herbert Freudenberger i psycholog społeczny Christina Maslach. 

Czynniki wywołujące wypalenie zawodowe

Głównymi czynnikami wpływającymi na wypalenie zawodowe są czynniki: 

  • osobowościowe, 
  • interpersonalne,
  • organizacyjne.

Wypalenie zawodowe może mieć różne nasilenie oraz przebieg.

Wypalenie zawodowe związane jest przede wszystkim ze stanem psychofizycznego przeciążenia. 

Objawy wypalenia zawodowego

Objawia się niechęcią do pracy, obniżoną aktywnością, pesymizmem, drażliwością i utrzymującym się stałym napięciem psychofizycznym. 

Wypaleni zawodowo nagminnie odczuwają lęk, bezsenność oraz objawy psychosomatyczne, np. bóle głowy.

Zaniżona ocena własnych osiągnięć i tendencja do postrzegania własnych osiągnięć w negatywnym świetle skutkuje obniżeniem satysfakcji z pracy zawodowej, a nawet całkowitą jej utratą, wiąże się z poczuciem klęski i obniżoną samooceną.

Wypalenie zawodowe to syndrom a nie choroba

WHO nie zakwalifikowała wypalenia zawodowego jako jednostki chorobowej ani stanu medycznego.

Wypalenie zawodowe to syndrom mogący wpłynąć na stan zdrowia pracownika, w nie choroba sama w sobie. 

Wypalenie zawodowe wskazane zostało w klasyfikacji chorób w rozdziale 24 pt. „Czynniki wpływające na stan zdrowia lub kontakt ze służbą zdrowia” – to jest rozdział, który nie wymienia jednostek chorobowych będących podstawą wydania zwolnienia lekarskiego, a jedynie czynniki rzutujące na stan zdrowia.

Innymi ze wskazanych tam syndromów mających wpływ na dobrostan i stan zdrowia pracowników są m.in.  problemy dotyczące zamieszkania i warunkami finansowymi, problemy związane z bezrobociem, czy też problemy dotyczące warunków zatrudnienia.

Wypalenie zawodowe nie zostało zakwalifikowane w polskich przepisach prawa jako choroba zawodowa i wciąż nie jest wymienione w wykazie chorób zawodowych, o którym mowa w art. 235 (1) k.p.

Podsumowanie

Wypalenie zawodowe:

  • wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest jednostką chorobową, 
  • nie można skorzystać ze zwolnienia lekarskiego (L4) wyłącznie z powodu samego poczucia wypalenia zawodowego, 
  • wypalenie zawodowe nie jest także chorobą zawodową, 
  • wypalenie zawodowe to syndrom, który wywołuje schorzenia m.in. depresję, nerwicę i to one są jednostką chorobową do L4.
Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0