ksero w urzędzie

Ksero w urzędzie także dla realizacji potrzeb obywatela

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 stycznia 2021 r. orzekł, że realizacja idei nowoczesnego państwa wymaga, by urzędnik skopiował dla strony żądany dokument z akt sprawy, a nie zmuszał ją do tworzenia odręcznych notatek.  Urzędnik może odmówić wykonania kserokopii dokumentu, ale wyłącznie wtedy, gdy wniosek jest oczywistym i świadomym nadużywaniem prawa albo z powodu trudności organizacyjnych organu. W ramach udostępnienia akt stronie nie mieści się sporządzenie przez organ, na wniosek strony, kopii całości …

Ksero w urzędzie także dla realizacji potrzeb obywatela Read More »