nowe świadectwo pracy

Nowe świadectwo pracy

Wzór świadectwa pracy po zmianach w Kodeksie pracy Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli pracodawca nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.  …

Nowe świadectwo pracy Read More »