odwołanie od decyzji zus

Odwołanie od decyzji ZUS obniżającej podstawę wymiaru składek

Niekorzystna decyzja ZUS jest ostateczna wyłącznie wtedy, gdy nie złożysz od niej odwołania w przeciągu 30 dni od jej otrzymania.