Powtarzające się zwolnienia chorobowe jako powód do zwolnienia pracownika

Co zrobić w sytuacji powtarzających, przedłużających się zwolnień chorobowych pracownika?
Jak skutecznie rozwiązać z taką osobą umowę o pracę?
Jak uzasadnić wypowiedzenie?
Kiedy nieobecność w pracy staje się wystarczającym powodem do zwolnienia?