Polityka prywatności

 1. Strona główna
 2. »
 3. Polityka prywatności

Informacje ogólne 

Stronę internetową wraz z blogiem wieleba.com.pl (dalej: „Strona”) prowadzi Iwona Gęsicka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Gęsicka, Chopina 12/2 w Lublinie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail: iwona.wieleba@gmail.com (dalej: „Administrator”).

W ramach działalności Strony mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony, w tym dane osobowe.

Dane użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez użytkowników (np. przy zapisywaniu się na newsletter, korzystaniu z formularza kontaktowego, zamówieniu usług lub produktów) oraz stosowania plików cookies.

Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania
 i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany na Stronę oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną oraz tworzenia statystyk i analiz.

Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych jest Iwona Gęsicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Gęsicka, Chopina 12/2 w Lublinie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail: iwona.wieleba@gmail.com

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników następuje w celu:

 • prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, a więc umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przesyłania newslettera lub przesłania darmowego e-booka za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej
  lub otrzymanie darmowego e-booka stosownie do odrębnych przepisów (art. 6 ust. 1
  f RODO);
 • kontaktowania się z użytkownikami, którzy skorzystali z formularza kontaktowego
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają te dane w imieniu Administratora, takim jak:

 • dostawcy usług IT oraz systemów informatycznych, z których korzysta Administrator;
 • podmioty świadczące usługi księgowe;
 • podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które realizują na rzecz użytkownika usługi dostawy zakupionego produktu.

W związku z umożliwieniem dokonywania płatności elektronicznych, dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi zapewniającemu obsługę płatności.

Dane osobowe przetwarzane w celu:

 • realizacji umowy sprzedaży, Administrator będzie przechowywał przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży lub do momentu przedawniania roszczeń wynikających z tej umowy;
 • przesyłania newslettera, Administrator przetwarza do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
 • kontaktowania się z użytkownikami, którzy skorzystali z formularza kontaktowego

Administrator przetwarza przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.

Przetwarzając dane osobowe Administrator może korzystać z usług podmiotów, które swoją siedzibę mają w USA. W związku z tym może dojść do przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator oświadcza, że w tym przypadku będzie korzystał wyłącznie z usług podmiotów, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych.

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem.

Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe będzie zawarcie umowy sprzedaży, otrzymywanie newslettera, otrzymanie darmowego e-booka lub skontaktowanie się z Administratorem.

Pliki cookies 

W ramach działalności Strony wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

Pliki cookies wykorzystywane są na Stronie za zgodą użytkowników. Administrator informuje,
że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej
w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym.

Gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Użytkownik ma możliwość usuwania plików cookies po każdorazowym zakończeniu korzystania ze Strony, może również poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej ograniczyć lub całkowicie wyłączyć zapisywanie w pamięci urządzeń plików cookies.

Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki.
W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

 • przeglądarka Firefox;
 • przeglądarka Chrome;
 • przeglądarka Microsoft Edge;
 • przeglądarka Opera;
 • przeglądarka Safari.

Google Chrome:

Kliknij ikonę „trzy poziome kreski” na pasku narzędzi

Wybierz „Ustawienia

Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…

W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”

Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.

Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn”.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe

W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność

Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej

Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie. Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje
o poziomie blokady.

 

Mozilla Firefox:

Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje

Wybierz panel „Prywatność

W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika

Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.

Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.

Opera:

Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje

W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane

W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka

Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka

Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek

Safari:

Kliknij w ikonę ustawień, a następnie wybierz „Preferencje

Wybierz panel „Prywatność

Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Nigdy”.
Aby akceptować tylko pliki cookie odwiedzanej witryny, wybierz pole „Od innych podmiotów lub reklamodawców

Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Zawsze”.

Ograniczenia wprowadzone przez użytkownika w korzystaniu z plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Strony.

Administrator w toku świadczenia usług posługuje się:

 • plikami cookies o charakterze tymczasowym, które są usuwane po zakończeniu korzystania przez użytkowników ze Strony (zamknięcie strony),
 • plikami cookies o charakterze trwałym, które pozostając w pamięci urządzenia przez oznaczony czas i są stosowane za każdym korzystaniem przez użytkowników ze Strony.
 • Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 • pliki cookies umożliwiające korzystanie przez użytkowników z funkcjonalności Strony,
  w szczególności zapewniające możliwość zalogowania się do niego i utrzymanie sesji oraz zamawiania przez użytkowników produktów;
 • pliki cookies odpowiedzialne za bezpieczeństwo zakupów – umożliwiające dokonywanie bezpiecznych zamówień;
 • pliki cookies pozwalające na zapamiętywanie wybranych przez użytkowników indywidualnych ustawień Strony;
 • pliki cookies o charakterze użytkowym służące pozyskiwaniu przez Administratora danych statystycznych;
 • pliki cookies o charakterze reklamowym umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator korzysta z narzędzi informatycznych w postaci Google Analytics i Google Adwords.

Google Analytics wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google AdWords wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przez Administratora oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej
z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Jeżeli użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

W przypadku zablokowania plików cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania Strony.

Administrator umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies
na swoich stronach. Są to m.in. podmioty udostępniające tzw. wtyczki zapewniające funkcjonalność strony internetowej, w tym także społecznościowe np. serwis Facebook. Administrator może umieścić na Stronie przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj”/”Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając odpowiedniego przycisku użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies.

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0