Blog

Tedx woman Wieleba iwona

Kancelaria radcy prawnego dr Iwona Wieleba partnerem Tedx Woman Warsaw

Czuję się wyróżniona będąc w gronie partnerów tegorocznego TEDxWarsawWomen. 9 grudnia w godz. 09:00-17:00 program będzie wypełniony przemówieniami i warsztatami. Na after-party, w swobodnej atmosferze będzie można porozmawiać o ideach i przemówieniach, które nas poruszyły. TedxWarsawWoman odbędzie się a deskach Teatru „6.piętro” w Pałacu Kultury i Nauki – a motywem przewodnim konferencji jest hasło  „WHAT NOW?”. …

Kancelaria radcy prawnego dr Iwona Wieleba partnerem Tedx Woman Warsaw Read More »

alimenty pracownika grzywna pracodawcy

Dłużnik alimentacyjny to potencjalny kłopot dla pracodawcy

Wpis dłużnika alimentacyjnego do Krajowego Rejestru Zadłużonych będącego pracownikiem – może zdecydować o odpowiedzialności pracodawcy.  Do rejestru wpisywane są m.in. osoby wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa, które powstały w związku z zaleganiem z wypłatą alimentów przez okres dłuższy niż 3 m-ce.  Pracodawca poniesie odpowiedzialność w przypadku: nie potwierdzenia na …

Dłużnik alimentacyjny to potencjalny kłopot dla pracodawcy Read More »

Nieuczciwa rekrutacja, „podkupowanie” pracowników…

Konkurencja próbuje pozyskać Twoich pracowników? Nachalne, ukierunkowane rekrutowanie jest czynem nieuczciwej konkurencji. Ciemna strona procesu rekrutacji związana z rywalizacją przedsiębiorców, która czasem przybiera formę „zlecenia” pozyskania konkretnych, imiennie wskazanych pracowników zatrudnionych u konkurencyjnych firm. W dobie powszechnego niedoboru wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy, utrata pracownika w którego pozyskanie zainwestowano dość duże środki i czas powoduje …

Nieuczciwa rekrutacja, „podkupowanie” pracowników… Read More »

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia może zarówno pracownik jak i pracodawca. Należy jednak pamiętać, że wskazany sposób zakończenia stosunku pracy jest ściśle uregulowany w Kodeksie pracy. Nie może być nadużywany w celu szybkiego pozbycia się niechcianych pracowników czy odejścia z pracy bez podania przyczyny. W tym artykule skupię się na zagadnieniu rozwiązania umowy o …

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika Read More »

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika

Jednym ze sposobów zwolnienia osoby zatrudnionej jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Jeśli jesteś pracodawcą lub pracownikiem i chcesz wiedzieć, w jakich okolicznościach można skorzystać z tej formy, w tym artykule znajdziesz odpowiedź.  Przyczynami niezawinionymi związanymi z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy ponad okresy wskazane w art. 53 k.p. mogą …

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika Read More »

Przeczytaj i sprawdź, kiedy wypowiedzenie umowy o pracę wymaga określenia przyczyny, a kiedy pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku.

Wypowiedzenie umowy o pracę, czy pracodawca zawsze musi podać przyczynę?

Zastanawiasz się, czy zwalniając pracownika, musisz podać przyczynę? A może jesteś pracownikiem, którego pracodawca zwolnił bez podania powodu? Przeczytaj i sprawdź, czy wypowiedzenie umowy o pracę zawsze wymaga określenia przyczyny. Rozwiązanie umowy o pracę nie jest sytuacją przyjemną dla żadnej ze stron. Jako pracownik chcesz znać powód zwolnienia, bo jest on ważną informacją zwrotną. Jako …

Wypowiedzenie umowy o pracę, czy pracodawca zawsze musi podać przyczynę? Read More »

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę niejednokrotnie jest sytuacją niekomfortową, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, może powodować wiele stresu i stawiać pracownika w trudnej sytuacji życiowej. Sposobów rozwiązania stosunku pracy jest wiele – przeczytasz o nich we wcześniejszym artykule. Jednak najmniej konfliktowym i za razem najbardziej elastycznym sposobem jest zawarcie pomiędzy stronami porozumienia rozwiązującego. Porozumienie jest czynnością …

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Read More »

Notoryczne spóźnienia do pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę

Obowiązkiem pracownika jest świadczenie pracy w miejscu i czasie ustalonym przez pracodawcę. Nie powinien on zatem spóźniać się do pracy ani opuszczać stanowiska przed zakończeniem dnia pracy. Jest to istotne z punktu widzenia prawidłowego wykonywania obowiązków praz jednostkę, ale także z punktu widzenia zbiorowości pracowników – może dojść do przejęcia negatywnych zachowań przez innych. Obowiązek …

Notoryczne spóźnienia do pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę Read More »

Nie osiąganie efektów w pracy jako powód wypowiedzenia

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę albo pracownika. Prawo do swobodnego nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy jest wyrazem poszanowania zasady wolności pracy i służy uwzględnianiu oczekiwań obu stron stosunku pracy. Kodeks pracy nie wskazuje katalogu – ani wyczerpującego, ani przykładowego – przyczyn mogących stanowić podstawę wypowiedzenia umowy o …

Nie osiąganie efektów w pracy jako powód wypowiedzenia Read More »

Shopping cart
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0